Inteligenţa este capacitatea de a percepe, cunoaşte şi înţelege Lumea astfel încât să poată fi determinate mecanismele/legile acesteia şi de a folosi aceste lucruri pentru a fi atinse scopurile propuse.

Din punct de vedere filosofic, inteligenţa poate fi considerată acurateţea cu care entitatea inteligentă poate modela, reconstrui lumea în enunţuri în termeni e qualia.

Pragmatic, inteligenţa poate fi considerată ca fiind eficienţa cu care o entitate inteligentă îşi atinge scopurile.

Din punct de vedere metafizic inteligenţa înglobează toate definiţiile anterioare, la care se adaugă: eficienţa cu care entitatea inteligentă îşi stabileşte scopurile.

Aşadar, inteligenţa nu poate fi plasată în afara semnificaţiei (adică a înţelegerii) şi, mai ales, a motivaţiei (scopurilor). Deci, din punctul meu de vedere, problema IA trebuie abordată în primul rând din punct de vedere filosofic şi abia apoi, odată fixate ţintele şi referinţele de bază, trebuie să ne concentrăm pe rezolvarea tehnică a acestei probleme fascinante, în situaţia paradoxală în care toată lumea procedează invers!

Orice altă abordare este sortită eşecului…

Human vs. Artificial Intelligence

/
O problemă destul de dezbătută este impactul AI asupra civilizaţiei…

FOR NOW, JUST A VISION

/
Un fost coleg, profesor universitar în acest domeniu fascinant,…